Headlines

ประกาศ สพป.อุดรธานี เขต 1 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 24 โรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)