Headlines

การติดต่อหน่วยงาน

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  • 7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000  โทร. 042-222-041, โทรสาร. 042-246-665 , 042-221-677
  • E-Mail:  info@udn1.go.th