Headlines

ผลการเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถื่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

\"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"