Headlines

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำ แหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567