Headlines

ประชาสัมพันธ์แจ้งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประชาสัมพันธ์ หน่วยสอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

แจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สามารถเข้าพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com

Home » Sample Page » ประชาสัมพันธ์แจ้งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ