Headlines

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Home » Sample Page » ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี