Headlines

แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว รับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว
รับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567  เวลา 08.30 – 09.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดหนังสือและสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือแจ้งการบรรจุ+เอกสาร(3ก.ค.67)
Home » Sample Page » แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว รับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567