Headlines

มาตรการความสุขและความปลอดภัย สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/06/LINE_ALBUM_รวมข่าวกลุ่มส่งเสริมฯbanner_240630_28.jpg

แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิดและกัญชาในสถานศึกษาhttps://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/06/LINE_ALBUM_รวมข่าวกลุ่มส่งเสริมฯbanner_240630_27.jpg

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศhttps://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/06/LINE_ALBUM_รวมข่าวกลุ่มส่งเสริมฯbanner_240630_26.jpg

ทบทวนมาตรการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาhttps://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/06/LINE_ALBUM_รวมข่าวกลุ่มส่งเสริมฯbanner_240630_25.jpg

มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/06/LINE_ALBUM_รวมข่าวกลุ่มส่งเสริมฯbanner_240630_19-1.jpg

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
Home » Sample Page » มาตรการความสุขและความปลอดภัย สพป.อุดรธานี เขต 1