Headlines

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)