Headlines

lakkhana kanyakham

https://web.udn1.go.th/

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำ แหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Read More

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

Read More