Headlines

การติดต่อกลุ่มกฎหมาย

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  • 7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
  • โทร. 042-222-041, โทรสาร. 042-246-665 , 042-221-677
  • โทร. 042-222-041 ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี
  • E-Mail:  Law@udn1.go.th 
Home » การติดต่อกลุ่มกฎหมาย