Headlines

สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 4 กลุ่มวิชาเอก 24 อัตรา

สพป.อุดรธานี เขต 1
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565
4 กลุ่มวิชาเอก 24 อัตรา

  1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 อัตรา

  2. พลศึกษา 8 อัตรา

  3. คอมพิวเตอร์ 8 อัตรา

  4. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร