Headlines

ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิฯ ส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 แจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ-อ.ก.ค.ศ.ฯ-ให้ส่งเอกสารประกอบสัมภาษณ์5