Headlines

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูและกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนฯ

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว รับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี…

Read More

คู่มือการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2567

https://udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/0…

Read More

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู…

Read More

แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More

ประกาศ ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศ ตำแหน่งว่างการย้าย…

Read More

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีตำแหน่ง ที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี…

Read More
Home » Archives for มิถุนายน 2024