Headlines

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายตามผลสอบแข่งขันฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกย้ายตามผลสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1