Headlines

คณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียน ลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

Read More

ประกาศ สำเนาหนังสือเรียกบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

Read More

สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ กศจ.อุดรธานี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 4 กลุ่มวิชาเอก 24 อัตรา

สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ …

Read More

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

Read More

ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2)

Read More

หนังสือเรียกบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

Read More